Als actieve harmonie investeren we jaarlijks veel in onze activiteiten.

Naast de kosten voor onze basisfaciliteiten (zoals de repetitieruimte, het inhuren van de dirigent en nieuwe muziekstukken), vernieuwen we graag.

Zo hebben we recent nieuwe windjacks aangeschaft.

Om de kosten te kunnen dekken, vragen we elk lid om € 18,- per maand als contributie naar ons over te maken.

De eerste drie keer kun je gratis meespelen. Nadien overleggen we met jou of je lid wilt worden. Pas dan vragen we je een formulier in te vullen, zodat dit financieel geregeld kan worden.